Rada Rodziców

Kontakt z Radą Rodziców:  kontakt.rr.sztokholm@gmail.com

Skład Rady Rodziców:

 

PrzewodniczącaMonika Kazaniecka

Pierwszy zastępca : Barbara Baran

Drugi zastępcaKatarzyna Naduk

Skarbnik Zarządu: Krzysztof Marianiuk

 Sekretarz Zarządu: Agnieszka Porębska-Kras

Członkowie RR: 

Lidia Cylke
Paulina Chudzik
Andrzej Młynarczyk

Komisa rewizyjna (organ kontrolujący dokumentacje i finanse szkoły):

Magdalena Stijelja
Violetta Olsson

 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY im. Katarzyny Jagiellonki W SZTOKHOLMIE JEST SZKOŁĄ BEZPŁATNĄ !!!

Dobrowolną Składkę na Radę Rodziców , która umożliwia zakup niezbędnych pomocy oraz organizację imprez szkolnych proszę wpłacać na poniższe konto:

KONTO: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY


PG 76 42 41-6

w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców 9/10-2017 podjęto decyzję o obniżeniu składki w obecnym roku szkolnym wg poniżej :


1 dziecko - 500kr
2+ dzieci- 900kr 
Uprzejmie prosimy o uiszczenie składki do 30 listopada. Dziękujemy.

Tytuł przelewu; imię i nazwisko ucznia,klasa
Skan/Kopie  wpłaty prosimy Koniecznie wysłać na email Komitetu Rodzicielskiego SPK
im. Katarzyny Jagiellonki w Sztokholmie: kontakt.rr.sztokholm@gmail.com